វីធីសាស្ត្រ កសិកម្ម » បច្ចេកទេសផលិត និងប្រើប្រាសជី » ការប្រើប្រាស់ឈុតសំរាប់បំប៉នរុក្ខជាតិ ជីPNលើដំណាំដំឡូង

ការប្រើប្រាស់ជីPNលើដំឡូង
ជា​មួយនឹង​ការប្រើប្រាស់ជី​PNក្នុងការ​ដាំ​ដំឡូង​គឺ​ទទួល​បាន​ផល​ប្រយោជន៍​ច្រើន​មែន​ទែន
គឺ​មិន​ចាំបាច់​ឈឺ​ក្បាល​វិល​មុខ​ជា​មួយៈ

  • ការ​រំខាន​ពី​សត្វ​ល្អិត​ Mealybug
  • រុយ​ស និងសត្វ​ល្អិត​កាត់​ខោ​អាវ
  • ការ​បំផ្លាញ​ពី​បាតេរី  ស្លឹក​ចេញ​រុន​លឿង​តូចៗ
  • ឬស​ច្រើន​ និង​វែង​ ជី​ជាតិ​ដី​កើត​ឡើង​២ដង
  • កើន​ឡើង​នូវ​ជាតិ​ម្សៅ

ប្រសិន​បើ​អ្នក​មាន​នូវ​ដី​ដែល​អន់​គ្មាន​ជី​ជាតិ​ និង​​ដំឡូង​របស់​អ្នក​ជួប​នូវ​ការ​រំខាន​ពីសត្វល្អិត​ និង​ជម្ងឺ​សូម​ទំនាក់​ទំនង​មក​លេខ​ទូរសព្ទ័០២៣​៤៥​៦៦៦​៨០​។
ការ​ប្រើ​ជី PN
កសិករ​ដាំ​ដំឡូង​ជា្វ​ច្រើនបាន​ទទួល​ផល​ប្រយោជន៍​ពី​ជី​PNរួច​មក ​ហើយ។ កសិករ​គាត់​បាន​ឆ្ងល់​ថា​តើ​ជី​PN​៣ឈុត​បាន​ជួយ​ជះ​ឥទ្ធិពល​ដល់​បញ្ហា​ដាំ​ ដំឡូង​កន្លង​មក​បាន​ប៉ុណ្ណា។ បញ្ជី​ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​បញ្ជាក់​ពីប្រសិទ្ធ​ភាព​ និង​ភស្តតាង​នៃជីPN
1     កើន​ឡើង​នូវ​ជីជាតិ​ដីៈ រចនា​សម្ព័ន្ធ​ដី និង​ការ​ទប់​ស្ងាត់​ទឹក
2    កាត់​បន្ថយ​ការ​ប្រើប្រាស់​ជី
3    កាត់​បន្ថយ​ជម្ងឺ​ផ្សេងៗ និង​មេរោគ​ផ្សេងៗ ដូច​ជា​ សត្វល្អិត​Mealy រុយ​ស និងសត្វ​ល្អិត​កាត់​ខោ​អាវ  និង ការ​បំផ្លាញ​ពី​បាតេរី  ស្លឹក​ចេញ​រុន​លឿង​តូចៗ
4     បង្កើន​គុណ​ភាពជីជាតិ​ដី
5     កើន​ឡើង​នូវ​ម្សៅ
6     កើន​នូវ​ផល​ចំណេញ​កសិកម្ម

ការអនុវត្តន៍
ដាក់​ជី​PN៤ដង​ លើក​ទី ១​គឺ​ ក្រោយ​ការ​ដាំ​១០​ថ្ងៃ និង​លើក​ទី២  ២៥​ទៅ ៣០​ថ្ងៃក្រោយ​ការ​ដាក់​លើក​ទី១   លើកទី២ និងលើកទី៣  សម្រាប់​ការ​ដាក់ៈ

  • ប្រើ​៣ឈុត​នូវ ជីPN សម្រាប់​មួយ​ហិចតា
ប្រើ​ស្ករ​រងូរ​ ៣-៩​គ.ក សម្រាប់​មួយ​ហិច​តា ផ្អែក​ទៅ លើ​ដីដាំ​ដុះ

វីធីសាស្ត្រ កសិកម្ម ផ្សេងទៀង

របៀបដាំដំណាំទំពាំងបាយជូរ
បច្ចេកទេសដាំ រមៀត
វិធីបណ្តុះកូនចេកឲ្យបានច្រើន និងឆាប់រហ័សបានយកទៅដាំ
​បច្ចេកទេសចិញ្ចឹ​មមាន់អោយបានទិន្នផលខ្ពស់
ការចិញ្ចឹមកំពិស
បច្ចេកទេសដាំក្រូចឃ្វិច
បច្ចេកដាំដុះដំណាំខ្នុរ
បច្ចេកទេសដាំដុះល៉្មើ
បច្ចេកទេសការដាំក្រូចពោធិសាត់
ដំណាំខាត់ណាដើម
ដំណាំឆៃថាវ
បង្កើនជីជាតិដីឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងសំរាប់ដំណាំស្រូវ
ផ្កាខាត់ណាផ្កា
មមាចត្នោតលើដំណាំស្រូវ
បច្ចេកកទេសបណ្តុះផ្សិតអំបោះ
បច្ចេកកទេសបណ្តុះផ្សិតពណផ្កាលឿង
បច្ចេកកទេសបណ្តុះផ្សិតពណផ្កាឈូក
បច្ចេកទេសដាំដំណាំននោងជ្រុង
ការផលិតជីកំប៉ុស្តិ៍
បច្ចេកទេសបណ្តុះផ្សិតខ្យង
បច្ចេកទេសធ្វើស្រូវដោយប្រពន្ធប្រពលវប្បកម្មតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិ
ការប្រើប្រាស់ឈុតសំរាប់បំប៉នរុក្ខជាតិ ជី PNលើដំណាំឈើហូបផ្លែ
ការប្រើប្រាស់ឈុតសំរាប់បំប៉នរុក្ខជាតិ ជី PNលើដំណាំបន្លែ
ការប្រើប្រាស់ឈុតសំរាប់បំប៉នរុក្ខជាតិ ជី PNលើដំណាំកៅស៊ូ
ការប្រើប្រាស់ឈុតសំរាប់បំប៉នរុក្ខជាតិ ជី PNលើដំណាំស្រូវ
បច្ចេកទេសផលិតជី PN និងការប្រើប្រាស់
បច្ចេកទេសដាំក្តាត
ការចិញ្ចឹមកង្កែប
បច្ចេកទេសដាំត្រឡាច
បច្ចេកទេសដាំត្រសក់
បច្ចេកទេសដាំ​ត្រប់វែង
បច្ចេកទេសដាំឃ្លោក
បច្ចេកទេសដាំគូឆាយ
បច្ចេកទេសដាំ​ក្តាត
ការដាំម្ទេស
បច្ចេកទេសដាំស្រកានាគ
បច្ចេកទេសដាំល្ហុង
បច្ចេកទេសដាំត្របែក
បច្ចេកទេសដាំឈូក
ដំណាំធូរេន
បច្ចេកទេសដាំក្រូចពោធិសាត់
ការដាំត្រកួន

ដៃ​គូ​សហការ

Advertise with us at board ALL 1 Advertise with us at board ALL 2